Over Evert Sillem

Foto: ©Mathijs Wessing Fotografie
Foto: ©Mathijs Wessing Fotografie

Evert Sillem begon zijn vioolstudie bij Coosje Wijzenbeek en vervolgde zijn vioolstudie bij Davina van Wely en Philipp Hirschhorn (Utrechts Conservatorium). Evert studeerde af aan het Koninklijk Conservatorium, Den Haag, waarna hij zijn postgraduate diploma behaalde aan het Royal College of Music te Londen bij Grigori Zhislin. Evert volgde masterclasses bij Merit Palas, Michael Kugel, Oleg Kryssa, Igor Oistrach en Asya Kushner. 

 

Een aantal jaren was Evert als eerste violist verbonden aan het Orquesta Filarmónica de Las Palmas (Spanje) en remplaceerde hij bij verschillende Nederlandse orkesten.

 

Naast zijn lespraktijk gaf Evert cursussen in binnen- en buitenland (o.a. Frankrijk, Spanje, Cuba) en treedt hij op met verschillende pianisten en ensembles.


Leerlingen van Evert wonnen prijzen op diverse Nederlandse concoursen en hebben inmiddels hun weg naar het concertpodium gevonden.

 

Evert was van 2008 tot 2012 hoofdredacteur van het tijdschrift ARCO, de Nederlands-Vlaamse publicatie van de European String Teachers Association.

 

Naast zijn lespraktijk in Amsterdam is Evert docent viool en altviool bij Muziekschool FluXus in Zaandam en aan de Vrije Muziekschool Spaarne te Haarlem.

About Evert Sillem

Foto: ©Studio Ivan Gonda
Foto: ©Studio Ivan Gonda

Evert Sillem began his violin studies with Coosje Wijzenbeek and subsequently studied with Davina van Wely and Philipp Hirschhorn (Conservatoire Utrecht). Evert graduated from the Royal Conservatoire, The Hague, after which he obtained his postgraduate diploma at the Royal College of Music in London with Grigori Zhislin. Evert took part in master classes with Merit Palas, Michael Kugel, Oleg Kryssa, Igor Oistrach and Asya Kushner. 

 
For a number of years, Evert was a first violinist with the Orquesta Filarmónica de Las Palmas (Spain) and substituted with various Dutch orchestras. In addition to teaching at his teaching studio in Amsterdam, Evert has given masterclasses in Holland and abroad (including France, Spain, Cuba) and performs with various pianists and ensembles. 
 
Evert's students have won prizes at various Dutch competitions and have now found their way to the concert stage. 
 
From 2008 to 2012, Evert was editor-in-chief of the magazine ARCO, the Dutch-Flemish publication of the European String Teachers Association. 
 
In addition to his teaching-studio in Amsterdam, Evert teaches the violin and viola at FluXus Music School in Zaandam and at the Vrije Muziekschool Spaarne in Haarlem.